ساعت، سه ی نیمه شب به ضریح رسیدیم. چشمم که به ضریح افتاد، نفسم بند آمد. بیچاره کفتاران داعش که تمام هستی شان را به لجن کشیده بودند. مگر می شد نام انسان را به یدک کشید و از علی و اولاد او تنفر داشت؟


+ چایت را من شیرین می کنم - زهرا بلند دوست


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Learning B4A تفکرات یک آرمان هزار و سیصد و هشتاد و هفت تورداخلی دستگاه های نظافت صنعتی پروژه و مقاله صدای مادنگار مرجع کنکور ایران فروشگاه اینترنتی صورتی